CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỂ LẠI THÔNG TIN

Thông báo: Công ty tổ chức du lịch cho tập thể nhân viên.

Thời gian: Sáng 26/9/2020 đến hết ngày 27/9/2020.

Mọi đơn đặt hàng trong thời gian này sẽ được xử lý vào sáng ngày 28/9/2020.